Quyết định 286/QĐ-TTg

Quyết định 286/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 286/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải:

a) Sáp nhập Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 711 vào Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 76;

b) Chuyển các công ty nhà nước sau thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2009:

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 224;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 226;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 232;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 240;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 242;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 244;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 474;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 483;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 496;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715;

- Công ty Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Đắk Lắk;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 76;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 71;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 78;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 714;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 495;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 719;

- Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 248.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này;

- Tiếp tục thực hiện chức năng chủ sở hữu tại các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Chỉ đạo Cụm phà Hậu Giang xây dựng đề án chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để quản lý, khai thác cầu Cần Thơ khi hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 286/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu286/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực04/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 286/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu286/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/03/2009
        Ngày hiệu lực04/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sửa chữa giao thông đường bộ

            • 04/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực