Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật ngoài ngân sách do Danida tài trợ cho Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT NGOÀI NGÂN SÁCH DO DANIDA TÀI TRỢ CHO VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ văn bản số 104.Viet.814.200-2 ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Đại sự quán Đan Mạch tại Hà Nội về việc đồng ý hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng thường trực Chương trình MTQCG nước sạch và VSMTNT;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật ngoài ngân sách do Danida thực hiện do Văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT chủ trì thực hiện (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động được giao theo đúng quy chế hiện hành và thỏa thuận với nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng thường trực Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

DANH MỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT NGOÀI NGÂN SÁCH DO DANIDA TÀI TRỢ CHO VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 11 năm 2011)

TT

Tên hoạt động

Kinh phí dự kiến (USD)

Nhà tài trợ

1

Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá/phân tích dữ liệu theo dõi-đánh giá cấp nước và vệ sinh nông thôn

44.510

Danida

2

Hoàn thiện đề cương tham chiếu xây dựng kế hoạch hành động ngành cấp nước nông thôn ứng phó với biến đổi khí hậu

4.092

Danida

 

Tổng cộng

48.602

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2866/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2866/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2866/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2866/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

            • 25/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực