Quyết định 2869/QĐ-UBND

Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung công suất 40 triệu viên/năm và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000231 chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát

Nội dung toàn văn Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG CÔNG SUẤT 40 TRIỆU VIÊN/NĂM VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SỐ 04121000231 CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU NGÀY 25/8/2009 DO UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CẤP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 1350/TT-KHĐT-KTĐN ngày 20/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung công suất 40 triệu viên/năm và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000231 chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2009 do UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát.

Kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thu hồi, Giấy chứng nhận đầu tư và các bản sao Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000231 chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2009 không còn giá trị pháp lý.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000231 chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2009 về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Phát; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, ngành TW: Tài chính, KH&ĐT, Công thương, Xây dựng, TN&MT, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương, Ô Q.Hải, Ô Khuyến;
- Các CV có liên quan: Ô Huy, Ô Đông;
- Lưu: VT, Ô Tiệp (100).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2869/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2869/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực04/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2869/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2869/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành04/12/2012
        Ngày hiệu lực04/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2012 chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất gạch

            • 04/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực