Quyết định 287/2006/QĐ-UBND

Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh quy định kèm theo Quyết định 114/2003/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 114/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 11 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1, ĐIỀU 3, CHƯƠNG II CỦA QUY ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2003/QĐ-UB NGÀY 10/10/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ khoản 2, Điều 6, Chương I của Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/07/2003 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý về khoa học và công nghệ ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Phiếu trình số 679PT/SNV-TCCC ngày 08 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 3, Chương II của Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận); nội dung điều chỉnh như sau:

“Lãnh đạo Sở gồm có một Giám đốc và không quá ba Phó Giám đốc;

a) Giám đốc là người đứng đầu Sở và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động của Sở;

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu287/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2006
Ngày hiệu lực09/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 114/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 114/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu287/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành09/11/2006
       Ngày hiệu lực09/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 114/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 287/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 114/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận

           • 09/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực