Quyết định 287/QĐ-TTg

Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 sửa đổi Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Thụy Sỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Giảm nghèo phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ ÁN "GIẢM NGHÈO THÔNG QUA PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI Ở VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN III" SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ THỤY SỸ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 606/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung Dự án "Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ, với nội dung điều chỉnh sau:

1. Kinh phí Dự án: Bổ sung tăng thêm 1.796.444 Euro, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại: 926.642 Euro

- Vốn đối ứng: của các địa phương tham gia là 126.612 Euro; của các hộ chăn nuôi cùng sở thích tham gia chương trình là 743.190 Euro (bằng hiện vật và nhân lực)

2. Địa bàn thực hiện Dự án: Mở rộng thêm 05 huyện: Trấn Yên, Văn Yên (tỉnh Yên Bái); Phù Yên, Yên Châu (tỉnh Sơn La) và Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phối hợp với Nhà tài trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh việc thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).PH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu287/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Giảm nghèo phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Giảm nghèo phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu287/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực25/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Giảm nghèo phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2014 Dự án Giảm nghèo phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc

            • 25/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực