Quyết định 2873/QĐ-UBND

Quyết định 2873/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 2873/QĐ-UBND kế hoạch xác định giá đất cụ thể Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2873/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 752/TTr-STNMT ngày 04/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các khu đất cần định giá đất cụ thể trong năm 2016 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung 01 khu đất cần xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Riềng như sau:

- Khu đất: Khu dân cư thôn Tân Hiệp 1

- Diện tích: 2.011 m2;

- Vị trí: xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

2. Bổ sung 01 khu đất cần xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi đim để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập như sau:

- Khu đất: Khu biệt thự

- Diện tích: 7.959,2 m2;

- Vị trí: xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 2;
- LĐVP, phòng: KTN; KTTH;
- Lưu: VT(HH669).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2873/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2873/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2016
Ngày hiệu lực09/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2873/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2873/QĐ-UBND kế hoạch xác định giá đất cụ thể Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2873/QĐ-UBND kế hoạch xác định giá đất cụ thể Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2873/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Anh Minh
        Ngày ban hành09/11/2016
        Ngày hiệu lực09/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2873/QĐ-UBND kế hoạch xác định giá đất cụ thể Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2873/QĐ-UBND kế hoạch xác định giá đất cụ thể Bình Phước 2016

            • 09/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực