Quyết định 2876/QĐ-UBND

Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2010 ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2145/QĐ-UBND 2011 giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2876/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ thẩm quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Xem xét, ký cấp mới, cấp thay đổi và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng Việt Nam thuộc loại đăng ký được quy định tại Điều 42, Điều 43 và Điều 44 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Xem xét, ký cấp mới, cấp thay đổi và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2876/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2876/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2010
Ngày hiệu lực20/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2876/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2876/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành20/10/2010
        Ngày hiệu lực20/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2876/QĐ-UBND 2010 ủy quyền giải quyết thủ tục lĩnh vực đầu tư Cần Thơ