Quyết định 2879/QĐ-UBND

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2879/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2017/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

n cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 476/TTr-SNN ngày 24 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Sơn La; Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Sơn La, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT
HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Tr
ung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Mạnh KT, 18 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực30/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2879/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2879/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2879/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành20/11/2018
       Ngày hiệu lực30/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2879/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2879/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Sơn La

           • 20/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực