Quyết định 2879/QĐ-UBND

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2879/QĐ-UBND khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cung cấp điện Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG, ƯU TIÊN CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1902/TTr- SCT ngày 08/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng:

- Văn phòng Tỉnh ủy.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

- Trung tâm hành chính tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Công an tỉnh.

- Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh.

- Học viện lục quân.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- Văn phòng Thành ủy Đà Lạt và Bảo Lộc; Văn phòng các Huyện ủy.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

- Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Công an các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt.

- Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

- Các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Các địa điểm phục vụ các kỳ thi Trung học cơ sở, Phổ thông trung học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa bàn ưu tiên

- Thành phố Đà Lạt.

- Thành phố Bảo Lộc.

- Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

3. Các khu vực sản xuất ưu tiên

- Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Khu Công nghiệp Phú Hội.

- Các nhà máy sản xuất trà, cà phê, rau hoa xuất khẩu.

- Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tchức có tên nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Cty Điện lực Miền Nam;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2879/QĐ-UBND khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cung cấp điện Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2879/QĐ-UBND khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cung cấp điện Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2879/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2879/QĐ-UBND khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cung cấp điện Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2879/QĐ-UBND khách hàng sử dụng điện quan trọng ưu tiên cung cấp điện Lâm Đồng 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực