Quyết định 288/2006/QĐ-UBND

Quyết định 288/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 288/2006/QĐ-UBND ban chỉ đạo xã hội hóa y tế giáo dục văn hóa Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 05/2005/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Phiếu trình số 678 /PT-SNV ngày 07/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thoại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Trưởng Ban Thường trực;

3. Ông Hồ Tấn Lợi, Giám đốc Sở Nội vụ: Phó Trưởng Ban;

4. Ông Phạm Hồng Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên;

5. Ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế: Ủy viên;

6. Ông Phạm Văn Muộn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin: Ủy viên;

7. Ông Bùi Văn Lộc, Giám đốc Sở Thể dục thể thao: Ủy viên;

8. Ông Lê Văn Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Ủy viên;

9. Bà Đỗ Thị Kiếm, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về chương trình, kế hoạch công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác xã hội hóa phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước, với thẩm quyền và điều kiện của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, huy động các nguồn lực tại địa phương để triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch xã hội hóa đạt kết quả.

4. Định kỳ xây dựng các báo cáo về công tác xã hội hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Chuẩn bị chương trình, nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo về công tác xã hội hóa.

5. Được trưng tập một số cán bộ, công chức giúp việc thuộc các Sở, ngành, địa phương khi xử lý những vấn đề liên quan đến công tác xã hội hóa thuộc Sở, ngành, địa phương, lĩnh vực của chính cơ quan, đơn vị đó sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đó công tác.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác xã hội hóa; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu288/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2006
Ngày hiệu lực19/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 288/2006/QĐ-UBND ban chỉ đạo xã hội hóa y tế giáo dục văn hóa Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 288/2006/QĐ-UBND ban chỉ đạo xã hội hóa y tế giáo dục văn hóa Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu288/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành09/11/2006
        Ngày hiệu lực19/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 288/2006/QĐ-UBND ban chỉ đạo xã hội hóa y tế giáo dục văn hóa Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 288/2006/QĐ-UBND ban chỉ đạo xã hội hóa y tế giáo dục văn hóa Ninh Thuận

            • 09/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực