Quyết định 288/QĐ-TTg

Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt may Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỆT MAY VIỆT NAM CHO TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 65.569 triệu đồng (sáu mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu đồng) cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2014 để đào tạo nguồn nhân lực Dệt May năm 2014 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu288/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt may Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt may Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu288/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt may Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt may Việt Nam

             • 26/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực