Quyết định 2882/QĐ-CTUBND

Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Bà Trần Thị Thu Hà - Thạc sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Ông Võ Ngọc Anh - Tiến sỹ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Các Ủy viên:

- Ông Từ Mẫn Hiền - Kỹ sư, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ (Ủy viên thường trực kiêm Thư ký khoa học);

- Ông Lê Công Nhường -  Tiến sỹ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thạc sỹ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Phan Trọng Hổ - Tiến sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Phạm Vĩnh Sáu - Cử nhân, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Cử nhân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Kỹ sư, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Hồ Việt Mỹ - Bác sỹ Chuyên khoa II, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Cao Văn Bình - Thạc sỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo;

- Ông Đinh Văn Tiên - Kỹ sư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Dương Tấn Sinh - Cử nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Trần Kim Kha - Thạc sỹ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Tố Trân - Tiến sỹ, Trưởng phòng Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Đình Thành - Tiến sỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định;

- Bà Hà Thanh Hương - Thạc sỹ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Bà Nguyễn Thị Liên - Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Mai Việt Trung - Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.

* Mời các ông có tên sau tham gia với tư cách Ủy viên:

- Ông Nguyễn Bá Trà, Thạc sỹ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ông Trần Ngoạn - Kỹ sư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định;

- Ông Đỗ Ngọc Mỹ - Tiến sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;

- Ông Triệu Nguyên Trung - Tiến sỹ, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

- Ông Hoàng Minh Tâm - Tiến sỹ, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ;

- Ông Hoàng Văn Trường - Thạc sỹ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh hoạt động theo quy chế do UBND tỉnh ban hành.

Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Thị Thu Hà;
- PVP VX;
- Lưu VP, K­8.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2882/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2882/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2882/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2882/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành19/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2882/QĐ-CTUBND năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ Bình Định

            • 19/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực