Quyết định 289/QĐ-TTg

Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Thụy Sỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-TTg 2015 Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng 2015 2017 sử dụng vốn ODA


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017” SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ THỤY SỸ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 869/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 2 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Chủ dự án: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Mục tiêu của Dự án: Cải thiện công tác quản lý của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng phù hợp với các thông lệ quốc tế thông qua việc nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý hoặc quy hoạch cán bộ quản lý của các ngân hàng thương mại. Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cho Trường bồi dưỡng cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua việc đào tạo đội ngũ giảng viên tiềm năng cho các chương trình đào tạo của Trường.

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Các nhà quản lý các ngân hàng Việt Nam áp dụng kỹ năng quản lý ngân hàng hiện đại, thể hiện ở việc các ngân hàng tại Việt Nam hoạt động hiệu quả và ổn định hơn;

- Kiến thức về khái niệm và phương pháp quản lý ngân hàng được cải thiện phù hợp với các thông lệ ngân hàng quốc tế.

- Củng cố năng lực của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua việc 20 giảng viên tiềm năng tham gia chương trình đào tạo sẽ tiếp tục cung cấp các hoạt động đào tạo quản lý ngân hàng.

4. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ 2015 - 2017)

5. Mức vốn đầu tư: 2.947.964 USD, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại: 2,3 triệu CHF (tương đương 2.516.200 USD)

- Vốn đối ứng: 9.241.908.420 đồng (tương đương 431.764 USD)

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đối ứng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại tham gia Dự án tự cân đối.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).PH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2015
Ngày hiệu lực04/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-TTg 2015 Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng 2015 2017 sử dụng vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 289/QĐ-TTg 2015 Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng 2015 2017 sử dụng vốn ODA
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu289/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/03/2015
        Ngày hiệu lực04/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-TTg 2015 Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng 2015 2017 sử dụng vốn ODA

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-TTg 2015 Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng 2015 2017 sử dụng vốn ODA

            • 04/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực