Quyết định 2890/QĐ-UBND

Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2017 về thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2890/QĐ-UBND 2017 thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2017/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Sửa đổi Điều 2 Quy định về trình tự thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh.

Lý do: Các căn cứ và nội dung của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND chưa phù hợp, như căn cứ: Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy-HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2890/QĐ-UBND 2017 thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2890/QĐ-UBND 2017 thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2890/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2890/QĐ-UBND 2017 thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2890/QĐ-UBND 2017 thu hồi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hà Giang

         • 29/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực