Quyết định 2893/QĐ-BTP

Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 2893/QĐ-BTP 2019 bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tài sản là xe ô tô bán tải chuyên dùng của các cơ quan Thi hành án dân sự vào Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện việc mua sắm tập trung đối với tài sản được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Kho bạc nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2893/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2893/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2019
Ngày hiệu lực18/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(23/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2893/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2893/QĐ-BTP 2019 bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2893/QĐ-BTP 2019 bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2893/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành18/11/2019
        Ngày hiệu lực18/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (23/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2893/QĐ-BTP 2019 bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2893/QĐ-BTP 2019 bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung

            • 18/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực