Quyết định 2893/QĐ-UBND

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 313/QĐ-UBND NGÀY 20/02/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật giá năm 2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 829/TTr-STC ngày 19/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức cước vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hà 25 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2018
Ngày hiệu lực22/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2893/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành22/11/2018
        Ngày hiệu lực22/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND Sơn La

            • 22/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực