Quyết định 2895/QĐ-UBND

Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2895/QĐ-UBND 2017 đơn giá đào tạo nghề người lao động làm việc nước ngoài Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2895/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC QUY ĐNH TM THI ĐƠN GIÁ ĐÀO TO NGH, NGOI NGBỒI DƯỠNG KIN THC CN THIT CHO NGƯI LAO ĐNG ĐI LÀM VIC C NGOÀI THEO HP ĐNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 2687/LĐTBXH-VL ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2445/TTr-SLĐTBXH-STC ngày 05 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cmôi trường bin tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, cụ thể như sau:

1. Đơn giá đào tạo nghề:

a) Nghề hàn trình độ 3G: 5.000.000 đ/học viên/khóa học;

b) Nghề hàn trình độ 6G: 5.900.000 đ/học viên/khóa học;

c) Nghề phục vụ khách sạn, nhà hàng: 2.620.000 đ/học viên/khóa học;

d) Nghề điều dưỡng viên: 6.500.000 đ/học viên/khóa;

đ) Nghề xây, trát, láng trong xây dựng: 2.710.000 đ/học viên/khóa học;

e) Nghề gia công lắp đặt cốt thép trong xây dựng: 2.000.000 đ/học viên/khóa học;

g) Nghề gia công, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo trong xây dựng: 1.900.000đ học viên/khóa học;

h) Nghề lắp đặt điện sinh hoạt trong xây dựng: 2.210.000đ/học viên/khóa học;

i) Nghề lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong xây dựng: 5.360.000đ/học viên/khóa học;

k) Nghề p, lát trong xây dựng: 5.600.000đ/học viên/khóa học;

l) Nghề may công nghiệp: 3.880.000đ/học viên/khóa học.

2. Đơn giá đào tạo ngoại ngữ:

a) Tiếng Anh: 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ);

b) Tiếng Trung: 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ);

c) Tiếng Hàn: 4.500.000đ/học viên/khóa (520 giờ);

d) Tiếng Nhật: 5.900.000đ/học viên/khóa (520 giờ);

(Đối với chương trình đào tạo tiếng Nhật do các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội thực hiện thì áp dụng theo mức giá quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

3. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết (hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán nước tiếp nhận lao động...): 530.000đ/học viên/khóa (74 tiết)

4. Đơn giá trên có hiệu lực áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh, là mức giá tối đa làm cơ sở để cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

5. Trường hợp đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động được thực hiện tại các đơn vị cung ứng dịch vụ ở các địa phương khác ngoài tỉnh thì đơn giá đào tạo được áp dụng theo định mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền của địa phương đó ban hành.

6. Trường hợp người lao động đi đào tạo tại các trường, trung tâm đào tạo ngoài tỉnh nhưng địa phương đó chưa ban hành định mức, đơn giá đào tạo đáp dụng thì xem xét áp dụng mức chi phí đào tạo quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/05/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không quy định tại Quyết định này thì áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Đinh Kh
c Đính;
- PCVP KGVX
- Lưu: VT, TC, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2895/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2895/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2895/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2895/QĐ-UBND 2017 đơn giá đào tạo nghề người lao động làm việc nước ngoài Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2895/QĐ-UBND 2017 đơn giá đào tạo nghề người lao động làm việc nước ngoài Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2895/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2895/QĐ-UBND 2017 đơn giá đào tạo nghề người lao động làm việc nước ngoài Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2895/QĐ-UBND 2017 đơn giá đào tạo nghề người lao động làm việc nước ngoài Huế

         • 14/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực