Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo trực thuộc Cục Văn hoá - Thông tin sơ sở do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động-Triển lãm và Phòng Quảng cáo thuộc Cục Văn hoá-Thông tin sơ sở


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÔNG TIN CỔ ĐỘNG - TRIỂN LÃM VÀ PHÒNG QUẢNG CÁO TRỰC THUỘC CỤC VĂN HOÁ - THÔNG TIN SƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Tách Phòng -Quản lý Thông tin - Triển Lãm - Quảng cáo- để thành lập Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo trực thuộc Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

Điều 2 : Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo; sắp xếp bố trí cán bộ, công chức của hai phòng theo quy định của nhà nước và của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ điểm 4, khoản 2, điều 3 của quyết định số 47/1999/QĐ - BVHTT, ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán và Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như
điều 4,
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
 Phạm Quang Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2002/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2002/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2002
Ngày hiệu lực06/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2002/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động-Triển lãm và Phòng Quảng cáo thuộc Cục Văn hoá-Thông tin sơ sở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động-Triển lãm và Phòng Quảng cáo thuộc Cục Văn hoá-Thông tin sơ sở
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2002/QĐ-BVHTT
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
       Người kýPhạm Quang Nghị
       Ngày ban hành21/11/2002
       Ngày hiệu lực06/12/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động-Triển lãm và Phòng Quảng cáo thuộc Cục Văn hoá-Thông tin sơ sở

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT thành lập Phòng Thông tin cổ động-Triển lãm và Phòng Quảng cáo thuộc Cục Văn hoá-Thông tin sơ sở

             • 21/11/2002

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/12/2002

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực