Quyết định 29/2003/QĐ-QLD

Quyết định 29/2003/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2003/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/04/2003 về quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.

- Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lalạp Cục quản lý Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế,

- Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khâu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001-2005; giao cho Cục quản lý Dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;

- Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục trưởng Cục quản lý Dược Việt Nam ban hành qui định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;

- Theo đề nghị của Phòng Đăng ký thuốc và mỹ phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố đợt 34 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 87 (tám mươi bảy mỹ phẩm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

 

 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Trần Công Kỷ

 

DANH MỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-QLD  ngày 28 tháng 4 năm 2003)

STT

Tên mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Quốc tế C&T

1.1. Nhà sản xuất: Amore Pacific Corporation, Swon Factory

751-3, Young Duck-Ri, Kiheung-Up, Youngin-Si, Kyungki-Do, Korea

1

Laneige Clear Fitting Eyeliner 79

NSX

36 tháng

LHMP-1599-03

2

Laneige Curling Fitting Mascara 79

NSX

36 tháng

LHMP-1600-03

3

Laneige Volume Effect Mascara 79

NSX

36 tháng

LHMP-1601-03

4

Laneige Volume Finish Blusher 01, 21, 31

NSX

36 tháng

LHMP-1602-03

2. Công ty đăng ký: Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam(VOCARIMEX)

58. Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

2.1. Nhà sản xuất: LG Household & Healthcare Ltd.

150-32, Song Jeong - Dong, Heung Deok-Gu, Cheong Joo-Si, Choong Cheong Book-Do

5

Hydra Gene Hydro Aqua Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1603-03

6

Hydra Gene Knox Repair Eye Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1604-03

7

Hydra Gene Nutro Vital Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1605-03

8

Isknox Line Lift

NSX

36 tháng

LHMP-1606-03

9

Lacvert Hydrocyling Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1607-03

10

Lacvert Hydrocyling Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1608-03

11

Lacvert Natural Wear Pact (color: 10, 20, 50)

NSX

36 tháng

LHMP-1609-03

12

Osyunia Special Foot Care Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1610-03

3. Công ty đăng ký: Công ty Procter & Gamble Việt Nam

Lầu 6 Điamon Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.1. Nhà sản xuất: Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.

112 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate, Chacheongsao, Thailand

13

Patenen Pro-V Moisturizing Conditioner-Extra Moisturingzing For Dry Damaged Hair

NSX

 

LHMP-1611-03

4. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Phân phối Phát Việt

23 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

4.1. Nhà sản xuất: Naris Cosmetics Co, Ltd

11-17 Ebie, 1-Chome Fukushima-ku, Osaka 553-0001, Japan

14

5Ago Face Up Lotion Moist

NSX

36 tháng

LHMP-1612-03

15

5Ago Face Up Lotion RichMoist

NSX

36 tháng

LHMP-1613-03

16

5Ago Face Up Milk

NSX

36 tháng

LHMP-1614-03

17

5Ago Lifting Crốme

NSX

36 tháng

LHMP-1615-03

18

5Ago Wrinkle Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1616-03

19

Naris Apsent All-Purpose Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1617-03

20

Naris Apsent Double Wash

NSX

36 tháng

LHMP-1618-03

21

Naris Apsent Emolient Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1619-03

22

Naris Apsent Essence Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1620-03

23

Naris Apsent Moisture Milk

NSX

36 tháng

LHMP-1621-03

24

Naris Creme Foundation 130

NSX

36 tháng

LHMP-1622-03

25

Naris Eye Shadow Double 02

NSX

36 tháng

LHMP-1623-03

26

Naris Eye Shadow Triple 03

NSX

36 tháng

LHMP-1624-03

27

Naris Leadbeau All - Purpose Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1625-03

28

Naris Leadeau Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1626-03

29

Naris Leadeau Creme Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1627-03

30

Naris Leadeau Double Cleansing

NSX

36 tháng

LHMP-1628-03

31

Naris Recuapa UV Double Cleansing

NSX

36 tháng

LHMP-1629-03

32

Naris Recuapa UV Double Essence Gel

NSX

36 tháng

LHMP-1630-03

33

Naris Recuapa UV Skin Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1631-03

34

Naris Recuapa UV White Milky

NSX

36 tháng

LHMP-1632-03

35

Naris Recuapa UV Whiting Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1633-03

36

Naris Whitenege White Double Wash M

NSX

36 tháng

LHMP-1634-03

37

Naris Whitenege Whitening Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1635-03

38

Naris Whitenege Whitening Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1636-03

39

Naris Whitenege Whitening Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1637-03

40

Naris Whitenege Whitening Milk

NSX

36 tháng

LHMP-1638-03

41

White Energy Essence In Milk

NSX

36 tháng

LHMP-1639-03

42

White Energy Lotion Sappari

NSX

36 tháng

LHMP-1640-03

43

White Energy Lotion Shittori

NSX

36 tháng

LHMP-1641-03

44

White Energy Whitening Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1642-03

45

White Energy Whitening Mask

NSX

36 tháng

LHMP-1643-03

5. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM và DV Nam Dương Lô Hội

33D Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

5.1.  Nhà sản xuất: Namyang Co., Ltd

#370-92 Yongjeong - Ri, Chopyong-Myon, Jincheon-Kun, Choongchungbook-Do, Korea

46

Aloenne Cleansing Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1644-03

47

Aloenne Massage Gel

NSX

36 tháng

LHMP-1645-03

48

Aloenne Milk Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1646-03

49

Aloenne Nourishing Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1647-03

50

Aloenne Skin Care

NSX

36 tháng

LHMP-1648-03

51

Aloenne Skin Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1649-03

52

Aloever Line Contour Serum

NSX

36 tháng

LHMP-1650-03

53

Aloever Wrinkle Clinic Care

NSX

36 tháng

LHMP-1651-03

54

Namyang Aloe Cleansing Foam

NSX

36 tháng

LHMP-1652-03

55

Namyang Aloe Facial Skin Care

NSX

36 tháng

LHMP-1653-03

56

Namyang Aloe Sun Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1654-03

57

Rament Active Aloewhite Emulsion Refresher

NSX

36 tháng

LHMP-1655-03

58

Rament Active Aloewhite Intensive Concentrate

NSX

36 tháng

LHMP-1656-03

59

Rament Active Aloewhite Point Concentrate

NSX

36 tháng

LHMP-1657-03

60

Rament Active Aloewhite Pure Clean Massage Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1658-03

61

Rament Active Aloewhite Pure Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1659-03

62

Rament Active Aloewhite Pure Essence Gel

NSX

36 tháng

LHMP-1660-03

63

Rament Active Aloewhite Skin Refresher

NSX

36 tháng

LHMP-1661-03

64

Rament Active Aloewhite Special Care Program

NSX

36 tháng

LHMP-1662-03

6. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Vi Vân

Số 42 Ngõ 80, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

6.1. Nhà sản xuất: Farmaceutici Dotl. Ciccarelli S.P.A

20138 Milano, Italy-Via Clemente Prudenzio, 13

65

Manovani Shampo Neutro (Mantovani Neutral Shampo)

NSX

36 tháng

LHMP-1663-03

66

Nativa Di Cupra Crema Antirughe (Nativa Di Cupra Anti-wrinkle Cream)

NSX

36 tháng

LHMP-1664-03

67

Nativa Di Cupra Crema Idratante Giorno (Nativa Di Cupra Moisturising Day Cream)

NSX

36 tháng

LHMP-1665-03

68

Nativa Di Cupra Crema Rigenerante Notte (Nativa Di Cupra Regennerating Night Cream)

NSX

36 tháng

LHMP-1666-03

7. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Vina Kế

219 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh

7.1. Nhà sản xuất: You You DnC Co., Ltd

42B-1L, Namdong-Gongdan, No.629. Namcheon-Dong, Namdong-Gu, Incheon City

69

Selrism Cool White Conditioning Toner

NSX

36 tháng

LHMP-1667-03

70

Selrism Cool White Peeling

NSX

36 tháng

LHMP-1668-03

71

Selrism Cool White Foaming Cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-1669-03

72

Selrism Cool White Intensive Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1670-03

73

Selrism Cool White Self Repair Essence

NSX

36 tháng

LHMP-1671-03

74

Selrism Cool White Vital Moisurizer

NSX

36 tháng

LHMP-1672-03

8. Công ty đăng ký: Công ty thuỷ sản và XNK Côn Đảo (Coimex)

59 Trần Quốc Thảo, Phường 7-Quận 3-Tp. Hồ Chí Minh

8.1. Nhà sản xuất; Unilever Thai  Holdings Ltd

63 Lardkrabang Industrial Estate Bangkok Thailand

75

Sunsilk Renew Colour Restorer Natural Black

NSX

36 tháng

LHMP-1673-03

76

Sunsilk Renew Colour Restorer Rich Black

NSX

36 tháng

LHMP-1674-03

9. Công ty đăng ký: Forver Living Products Vietnam, L.L.C

7501 East Mc Cormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258. USA

9.1. Nhà sản xuất: Aleo Vera of America, Inc.,

9660 Dilworth Road, Dallas, Texas 75243, USA

77

Aloe Sunscreen

NSX

48 tháng

LHMP-1675-03

78

Forever Alluring Eyes

NSX

48 tháng

LHMP-1676-03

79

Forever Aloe Sunless Tanning Lotion

NSX

48 tháng

LHMP-1677-03

80

Forever Alpha-E Factor

NSX

48 tháng

LHMP-1678-03

81

Sonya Aloe Eye Makeup Remover

NSX

48 tháng

LHMP-1679-03

10. Công ty đăng ký: Laboratories Pierre Fabre Dermocosmetique

45, Place Abel-Gance, 92100 Boulogne, Cendex, France

10.1. Nhà sản xuất: Laboratories Pierre Fabre Dermocosmetique

45, Place Abel-Gance, 92100 Boulogne, Cendex, France

82

Ducray A Derma Epitheliale Repairing Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1680-03

83

Ducray A Derma Exomega Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1681-03

84

Ducray A Derma Skin Care Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1682-03

85

Ducray A Derma Soap Free Foaming Gel

NSX

36 tháng

LHMP-1683-03

86

Ducray Argeal Gentle Cream Shampoo With Clay

NSX

36 tháng

LHMP-1684-03

87

Ducray Extra Gentle Hydrating Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1685-03

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2003/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2003/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2003
Ngày hiệu lực28/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2008
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2003/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 29/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2003/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrần Công Kỷ
        Ngày ban hành28/04/2003
        Ngày hiệu lực28/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2008
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

            • 28/04/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực