Quyết định 29/2005/QĐ-BTC

QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC về chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được thay thế bởi Thông tư 222/2010/TT-BTC chế độ quản lý tài chính, tài sản Cơ quan Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2011.

Nội dung toàn văn QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGUỒN THU CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Các khoản thu phát sinh tại một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được phân phối theo tỷ lệ sau:

- Đối với các khoản thu hoàn thuế VAT: các cơ quan đại diện được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các mục chi tương ứng.

- Đối với các khoản thu về dịch vụ cho thuê nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân; dịch vụ nhà khách, phòng trọ, đưa đón vận chuyển bằng ôtô; thu lãi tiền gửi ngân hàng; dịch vụ đặt hoặc mua hộ vé máy bay: 80% nộp vào Quỹ tạm giữ NSNN tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; 20% còn lại Cơ quan đại diện được sử dụng để:

+ Thanh toán các chi phí phát sinh khi cung cấp dịch vụ.

+ Lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Cơ quan đại diện.

Điều 2: Phần Cơ quan đại diện được sử dụng do Bộ chủ quản qui định, hướng dẫn và quản lý.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; Bãi bỏ Thông tư số 24/TC-TCĐN ngày 23/3/1993 của Bộ Tài chính qui định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nư-ớc ngoài.

Điều 4: Các Bộ, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thi hành quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2005
Ngày hiệu lực18/06/2005
Ngày công báo03/06/2005
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BTC

Lược đồ QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Thị Băng Tâm
        Ngày ban hành20/05/2005
        Ngày hiệu lực18/06/2005
        Ngày công báo03/06/2005
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực QuyếT định 29/2005/QĐ-BTC chế độ tài chính đối với nguồn thu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài