Quyết định 29/2006/QĐ-UBT

Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 55/2004/QĐ.UBNDT

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2006/QĐ-UBT

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN NGHIỆP, TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2004/QĐ.UBNDT, NGÀY 26/5/20004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 55/2004/QĐ.UBNDT, ngày 26/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 55/2004/QĐ.UBNDT, ngày 26/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điều 5, Quy định: Mọi doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp An Nghiệp (kể cả doanh nghiệp KCN và doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN) phải thanh toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 25.020 đồng/m2 tính theo diện tích đất thuê cho Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Sóc Trăng để hoàn trả ngân sách nhà nước, trong đó nộp ngay 50% sau khi ký hợp đồng thuê đất; 50% còn lại thanh toán dần nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

2. Bổ sung khoản 5, Điều 4, Quy định: Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất nhưng quá 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng thuê đất mà không triển khai xây dựng thì bị thu hồi đất nếu không có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trong trường hợp bị thu hồi đất, số tiền chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng mà doanh nghiệp đã nộp ngân sách và chi phí san lấp mặt bằng (nếu có) được giải quyết như sau:

a. Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được trả lại cho doanh nghiệp khi có doanh nghiệp khác đăng ký thuê đất trên cùng diện tích mà doanh nghiệp đã thuê trước đây.

b. Khi có doanh nghiệp khác đăng ký thuê đất trên cùng diện tích mà doanh nghiệp thuê trước đã san lấp mặt bằng, trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định cho doanh nghiệp khác thuê đất, doanh nghiệp thuê trước và doanh nghiệp thuê sau tiến hành thỏa thuận, thương lượng để giải quyết chi phí san lấp mặt bằng. Doanh nghiệp thuê trước phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi phí hợp lý, hợp lệ; doanh nghiệp thuê sau có trách nhiệm hoàn trả chi phí hợp lý, hợp lệ cho doanh nghiệp thuê trước. Sau thời hạn này, mà hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận thì vẫn giao đất cho doanh nghiệp thuê sau để triển khai dự án đầu tư và nhà nước không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của doanh nghiệp bị thu hồi đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ 01/01/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: NC, LT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2006/QĐ-UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2006/QĐ-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2006
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2007
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2006/QĐ-UBT

Lược đồ Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2006/QĐ-UBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýHuỳnh Thành Hiệp
       Ngày ban hành21/03/2006
       Ngày hiệu lực01/01/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2007
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư

           • 21/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực