Quyết định 29/2012/QĐ-TTg

Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 75/2014/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2008/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO TRỰC THUỘC BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.

2. Viện Biển Đông.

3. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại.

4. Trung tâm Thông tin, Tư liệu.

5. Văn phòng.

6. Phòng Quản lý Khoa học.

7. Phòng Đào tạo.

8. Phòng Công tác chính trị, quản lý sinh viên.

9. Khoa Đào tạo sau Đại học.

10. Khoa Lý luận Chính trị.

11. Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.

12. Khoa Kinh tế Quốc tế.

13. Khoa Luật Quốc tế.

14. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

15. Khoa Tiếng Anh.

16. Khoa Tiếng Pháp.

17. Khoa Tiếng Trung Quốc.

Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Học viện Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Học viện Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2012/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo22/07/2012
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu29/2012/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành12/07/2012
      Ngày hiệu lực01/09/2012
      Ngày công báo22/07/2012
      Số công báoTừ số 457 đến số 458
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2008/QĐ-TTg