Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về Quy định giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn thành phố Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND giá dịch vụ tại nghĩa trang Sơn La 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 516/TTr-STC ngày 18 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn thành phố Sơn La, bao gồm:

1. Đào huyệt mộ cát táng : 390.000 đồng/huyệt.

2. Đào huyệt mộ mai táng (chôn 1 lần) : 1.731.000 đồng/huyệt.

3. Xây bao trên mộ : 4.013.000 đồng/mộ.

4. Cước xe tang loại xe 16 chỗ : 495.000 đồng/ca.

5. Cước xe tang loại xe 29 chỗ : 635.000 đồng/ca.

6. Cước chở thân nhân loại xe 29 chỗ : 700.000 đồng/ca.

Điều 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La có trách nhiệm niêm yết công khai; thông báo cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Sơn La và thực hiện ký hợp đồng, tổ chức thu, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH; Tú 35b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ nghĩa trang Sơn La