Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 6 QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ôtô và cấp biển hiệu cho xe ôtô vận tải khách du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 72/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2016 và Báo cáo số 595/BC-STP ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định văn bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 6 như sau:

“đ. Hàng năm vào tháng 6 và tháng 12 gửi văn bản thống kê số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị vận tải đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ du lịch đến Sở Giao thông Vận tải để phối hợp quản lý.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 6 như sau:

“đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khảo sát, đặt biển báo để xe ôtô vận chuyển khách du lịch được ưu tiên nơi dừng đỗ để đón, trả khách du lịch tại bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ôtô và cấp biển hiệu cho xe ôtô vận tải khách du lịch.

Thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân viên phục vụ, lái xe ôtô vận chuyển khách du lịch, taxi; tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi Thống kê số lượng phương tiện đã cấp biển hiệu xe ôtô vận chuyển khách du lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp quản lý.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 như sau:

“7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành và kinh doanh dịch vụ lưu trú liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn lập hồ sơ đủ điều kiện kinh doanh trước khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

b) Thông báo cho Sở Giao thông Vận tải và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi có doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh liên quan lĩnh vực du lịch để phối hợp quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh không sửa đổi, bổ sung vẫn tiếp tục thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực18/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành08/06/2016
       Ngày hiệu lực18/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

           • 08/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực