Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN Dự án Tác động của tự do hóa thương mại


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾ CƠ BẢN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản” và quyết định số 1415/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 5 năm 2010 cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến 31/12/2010;
Căn cứ cổng thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với đại diện ACIAR ngày 17 tháng 02 năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Tác động của tự do hóa thương mại đối với việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản (Structural adjustment implications of trade liberalisation in Vietnam)” mã số AGB/2005/113 đến 31 tháng 12 năm 2011, kinh phí do Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ.

Điều 2. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chịu trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án đạt các mục tiêu đã đề ra; tuân thủ các quy định trong nước về tiếp nhận, quản lý sử dụng ODA và các quy định của nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Thuộc tính Văn bản pháp luật 290/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu290/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2011
Ngày hiệu lực23/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 290/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN Dự án Tác động của tự do hóa thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN Dự án Tác động của tự do hóa thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu290/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành23/02/2011
        Ngày hiệu lực23/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN Dự án Tác động của tự do hóa thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 290/QĐ-BNN-KHCN Dự án Tác động của tự do hóa thương mại

            • 23/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực