Quyết định 2904/QĐ-CTUBND

Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 176/KHLT-BVCSTE-MT-CĐTNĐ-C68- TCTDTT-CTHSSV-HĐĐTW-ĐCT-DSGĐTE ngày 26/4/2012 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tư an toàn xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân về Kế hoạch liên tịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định đến năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 127/TTr-SLĐTBXH ngày 10/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phối hợp liên ngành số 03/KHLN-SLĐTBXH-SYT-SGDĐT-SVHTTDL-CAT-TĐ-HLHPN-ND ngày 10/12/2012 về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác, được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm dành cho các ngành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Định, các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan căn cứ kế hoạch được phê duyệt triển khai thực hiện; chi tiêu và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2904/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2904/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2904/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2904/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2904/QĐ-CTUBND năm 2012 Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em

            • 19/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực