Quyết định 2906/QĐ-UBND

Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ một phần Quyết định 3380/2005/QĐ-UBND về mức thu phí đấu thầu, đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mức thu phí đấu thầu đấu giá An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3380/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 18/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá do không còn phù hợp với Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tạm thời thực hiện theo Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có thẩm quyền bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm Công báo, Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mức thu phí đấu thầu đấu giá An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mức thu phí đấu thầu đấu giá An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2906/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành25/10/2007
       Ngày hiệu lực25/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mức thu phí đấu thầu đấu giá An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mức thu phí đấu thầu đấu giá An Giang

           • 25/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực