Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN

Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí sinh học cho tỉnh, thành phố thực hiện Dự án "Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2909/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NĂM 2012 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ, ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Văn bản s 2001/TTg-HTQT ngày 3/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tiếp nhận vn bổ sung ODA và giao Bộ Nông nghiệp & Phát trin nông thôn phê duyệt văn kiện Dự án "Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012";

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012”;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc điều chnh bổ sung Quyết định số 3225/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ/BNN-CN ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phân bổ chỉ tiêu xây dựng công trình Khí sinh học năm 2012 cho các tỉnh, thành phố thực hiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012”;

Căn cứ Quyết định s 2418/QĐ-BNN-HTQT ngày 5/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012”;

Căn cứ kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2012 của Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012” đã được Tổ chức SNV-Hà Lan phê duyệt tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” tại Công văn số 1228/CN-BPD ngày 01/11/2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí sinh học năm 2012 cho một số tỉnh thực hiện Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các tnh, thành phthực hiện Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này tự cân đối nguồn vốn đối ứng theo định mức 575.000đ/công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Dự án, Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh thực hiện dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Vụ: KH, TC, HTQT;
- Lưu: VT, CN, BPD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Diệp Kỉnh Tần

 

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NĂM 2012 CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 2909/QĐ-BNN-CN ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tỉnh, thành phố

Chỉ tiêu năm 2012 đã được duyệt

Số công trình xin điều chỉnh giảm/tăng

Tổng chỉ tiêu năm 2012

1

Bình Phước

100

-50

50

2

Bắc Ninh

500

+140

640

3

Cần Thơ

236

-210

26

4

Gia Lai

300

-100

200

5

Hà Nam

400

+120

520

6

Long An

150

-20

130

7

Nam Định

400

-207

193

8

Nghệ An

1.000

-500

500

9

Ninh Bình

500

+200

700

10

Quảng Ngãi

600

+100

700

11

Thanh Hóa

2.000

-500

1.500

12

Tuyên Quang

373

-173

200

 

Tổng số

6.559

-1.200

5.359

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2909/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2909/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2012
Ngày hiệu lực15/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2909/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2909/QĐ-BNN-CN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành15/11/2012
        Ngày hiệu lực15/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2909/QĐ-BNN-CN năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng công trình Khí

            • 15/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực