Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28

Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 năm 2017 về đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 2017 đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp an ninh Yên bái


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2919/QĐ-BCA-V28

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH XÃ TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đối với 06 xã thuộc tỉnh Yên Bái (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công an tỉnh Yên Bái (để thực hiện);

-
Lưu: VT, V28(P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

DANH SÁCH

XÃ, THỊ TRẤN ĐƯA RA KHỎI DIỆN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ THUỘC TỈNH YÊN BÁI
(Theo Quyết định s 2919/QĐ-BCA-V28 ngày 16/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình;

2. Xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn;

3. Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

4. Xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn;

5. Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

6. Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2919/QĐ-BCA-V28

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2919/QĐ-BCA-V28
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2919/QĐ-BCA-V28

Lược đồ Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 2017 đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp an ninh Yên bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 2017 đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp an ninh Yên bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2919/QĐ-BCA-V28
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành16/08/2017
        Ngày hiệu lực16/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 2017 đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp an ninh Yên bái

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2919/QĐ-BCA-V28 2017 đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp an ninh Yên bái

             • 16/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực