Quyết định 2920/QĐ-TCHQ

Quyết định 2920/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2920/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 150909-01/NWL-CV ngày 9/9/2015 của Công ty CP Logistics Tân Thế Giới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới

Mã số thuế: 4200671531

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Vietcombank Nha Trang, 21 Lê Thành Phương, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 4/6/2015

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/HQKH-NV ngày 22/01/2008 của Cục hải quan Khánh Hòa về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục CNTT&TKHQ;
-
Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2920/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2920/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2920/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2920/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2920/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2920/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2920/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2920/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực