Quyết định 2932/QĐ-BGTVT

Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14 đoạn từ thành phố Pleiku (Km542) đến cầu 110 (KM607+850), tỉnh Gia Lai; cầu 110 đến thành phố Buôn Ma Thuộc (Km704) và đoạn từ thành phố Buôn Ma Thuột đến Cầu 20 (Km817), tỉnh Đắk Lắk theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2932/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN QL14 ĐOẠN TỪ THÀNH PHỐ PLEIKU (KM542) ĐẾN CẦU 110 (KM607+850), TỈNH GIA LAI; CẦU 110 ĐẾN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (KM704) VÀ ĐOẠN TỪ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ĐẾN CẦU 20 (KM817), TỈNH ĐẮK LẮK THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT (XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 3366/VPCP-KTN ngày 15/5/2012 của Văn Phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Pleiku - cầu 110 (ranh giới Đắk Lắc);

Căn cứ Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 08/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai các dự án mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (QL14 cũ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các dự án đầu tư trên QL14 đoạn từ thành phố Pleiku (Km542) đến cầu 110 (KM607+850), tỉnh Gia Lai; cầu 110 đến thành phố Buôn Ma Thuộc (Km704) và đoạn từ thành phố Buôn Ma Thuột đến Cầu 20 (Km817), tỉnh Đắk Lắk theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý.

Điều 3: Các Ông: Cánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, Ban ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN TRÊN QL14 ĐOẠN TP. PLÊIKU (KM542), TỈNH GIA LAI - CẦU 20 (KM817), TỈNH ĐẮC LẮK KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT (XÂY DỰNG-KINH DOANH-CHUYỂN GIAO)
(Kèm theo Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT ngày 13/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, Thành phố)

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn từ thành phố Pleiku (Km542+000) đến Cầu 110 (Km607+850)

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL14, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT

Tỉnh Gia Lai

Chiều dài khoảng 65,85km; Quy mô đường cấp III đồng bằng 2 làn xe, Bnền = 12 m, Bmặt = 11m.

1,171

Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2

Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn cầu 110 (Km607+850) đến Buôn Mê Thuột (Km704+000)

nt

Tỉnh Đắk Lắk

Chiều dài khoảng 96km; Quy mô đường cấp III đồng bằng 2 làn xe, Bnền = 12m, Bmặt = 11m.

3,605

nt

3

Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Buôn Ma Thuột (Km733+000) đến Cầu 20 (Km817)

nt

Tỉnh Đắk Lắk

Chiều dài khoảng 84km; Quy mô đường cấp III đồng bằng 2 làn xe, Bnền = 12m, Bmặt = 11m

3,700

nt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2932/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2932/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2012
Ngày hiệu lực13/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2932/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2932/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành13/11/2012
        Ngày hiệu lực13/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2932/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục dự án đầu tư trên QL14

           • 13/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực