Quyết định 2932/QĐ-TCHQ

Quyết định 2932/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2932/QĐ-TCHQ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Công ty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam, có diện tích là 10.350 m2, vị trí tại: phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK.

Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Công ty New Centre Way (Holdings) Limited Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2932/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2932/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2932/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2932/QĐ-TCHQ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2932/QĐ-TCHQ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2932/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2932/QĐ-TCHQ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2932/QĐ-TCHQ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực