Quyết định 2934/QĐ-BKHCN

Quyết định 2934/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2934/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 27 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7949-1 : 2008

Vật liệu chịu lửa cách nhiệt định hình - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường

2.

TCVN 7949-2 : 2008

Vật liệu chịu lửa cách nhiệt định hình - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định khối lượng thể tích và độ xốp thực

3.

TCVN 7950 : 2008

Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

4.

TCVN 7948 : 2008

Vật liệu chịu lửa manhedi-cacbon - Phương pháp xác định hàm lượng cacbon tổng

5.

TCVN 6530-13 : 2008

Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền ôxy hóa của vật liệu chịu lửa chứa cacbon

6.

TCVN 7947 : 2008

Xi măng alumin - Phương pháp phân tích hóa học

7.

TCVN 141 : 2008

Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học

8.

TCVN 7954 : 2008

Ván sàn - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

9.

TCVN 7960 : 2008

Ván sàn gỗ - Yêu cầu kỹ thuật

10.

TCVN 7961 : 2008

Ván sàn gỗ - Phương pháp thử

11.

TCVN 7955 : 2008

Lắp đặt ván sàn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

12.

TCVN 7951 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật

13

TCVN 7952-1 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ nhớt

14.

TCVN 7952-2 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ chảy sệ

15.

TCVN 7952-3 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ thời gian tạo gel

16.

TCVN 7952-4 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định cường độ dính kết

17.

TCVN 7952-5 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ hấp thụ nước

18.

TCVN 7952-6 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng uốn

19.

TCVN 7952-7 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định khả năng thích ứng nhiệt

20.

TCVN 7952-8 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số co ngót sau khi đóng rắn

21.

TCVN 7952-9 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi khi nén ở điểm chảy

22.

TCVN 7952-10 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ chịu kéo và độ giãn dài khi đứt

23.

TCVN 7952-11 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ liên kết

24.

TCVN 7953 : 2008

Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Quy phạm thi công và nghiệm thu

25.

TCVN 7956 : 2008

Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

26.

TCVN 7957 : 2008

Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

27.

TCVN 7958 : 2008

Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ KHCN;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2934/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2934/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2934/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2934/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2934/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2934/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2934/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2934/QĐ-BKHCN 2008 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            • 30/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực