Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN

Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN năm 2010 thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm thành phố do Trưởng Ban tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm thành phố ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2945/QĐ-LĐTBXH-DN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN GIÁM KHẢO HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM THÀNH PHỐ NĂM 2010

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM THÀNH PHỐ NĂM 2010

Căn cứ văn bản số 913/TCDN-CSVC ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp Tỉnh, Thành phố;
Căn cứ Quyết định số: 2812/QĐ-LĐTBXH-DN ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Thành phố năm 2010;
Căn cứ Kế hoạch 10091/LĐTBXH-DN ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội v/v Tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm thành phố Hồ Chí Minh và tham gia Hội thi toàn quốc lần thứ III năm 2010,
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi sau khi thống nhất với các đơn vị, cơ quan có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Thành phố năm 2010 gồm các Ông/Bà có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Các Tiểu ban Giám khảo có nhiệm vụ:

- Thống nhất tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá thiết bị và phần mềm.

- Đánh giá thiết bị hoặc phần mềm theo tiêu chí và biểu điểm thống nhất được Ban Tổ chức thông qua.

- Xác định kết quả dự thi của thiết bị, phần mềm và đề nghị danh sách thiết bị, phần mềm đoạt giải; đề xuất danh sách thiết bị, phần mềm dự thi cấp quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội thi.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị có giáo viên tham gia dự thi, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, P.DN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI
THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM CẤP THÀNH PHỐ
Nguyễn Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2945/QĐ-LĐTBXH-DN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2945/QĐ-LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2010
Ngày hiệu lực29/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2945/QĐ-LĐTBXH-DN

Lược đồ Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2945/QĐ-LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành29/03/2010
        Ngày hiệu lực29/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2945/QĐ-LĐTBXH-DN thành lập các Tiểu ban Giám khảo Hội thi

            • 29/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực