Quyết định 2946/QĐ-UBND

Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2012 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Vạn Ninh do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1513/QĐ-UBND 2014 giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị Vạn Ninh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2946/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VẠN NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh tại Tờ trình số 87/TT.CTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2012 và ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4141/TTr-STC ngày 19 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn huyện Vạn Ninh do Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh sản xuất, cung cấp với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất

1.416.200 m3

2

Tỷ lệ nước hao hụt

15%

3

Sản lượng nước thương phẩm

1.203.770 m3

4

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

5.078 đồng/m3

5

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

254 đồng/m3

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

5.332 đồng/m3

7

Giá tiêu thụ bình quân bao gồm thuế giá trị gia tăng

5.599 đồng/m3

Điều 2. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Vạn Ninh như sau: Giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo người, với 4 mức và theo biểu giá cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

SH1: Đến mức 5 m3/người/tháng

4.700

SH2: Trên 5 m3 - 10 m3/người/tháng

5.600

SH3: Trên 10 m3 - 15 m3/người/tháng

6.900

SH4: Trên 15 m3/người/tháng

11.500

Giá nước sạch sinh hoạt đô thị nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên nước, chi phí đấu nối, lắp đặt đồng hồ nước và ống nhánh đến hộ sử dụng nước theo Nghị định số 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước (bao gồm đồng hồ đo nước, ống nhánh đến hộ sử dụng nước) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 12 năm 2012 và thay thế Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh; Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2946/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2946/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực01/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2946/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2946/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực01/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2946/QĐ-UBND 2012 giá tiêu thụ nước sạch huyện Vạn Ninh Khánh Hòa