Quyết định 295-QĐ

Quyết định 295-QĐ năm 1961 về việc quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 295-QĐ quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHI PHÍ PHÁT HÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI BÁO CHÍ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Quyết định số 63-CP ngày 15-05-1961 của Hội đồng Chính phủ đặt Tổng cục Bưu điện trực thuộc Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định Liên bộ Giao thông Công chính – Tuyên truyền số 269-NĐ-LB ngày 15-08-1955 giao cho Tổng cục Bưu điện đảm nhiệm việc phát hành báo chí thay cho Nhà in Quốc gia.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bưu chính và Phát hành Báo chí sau khi đã thỏa thuận với các nhà xuất bản báo chí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Để góp phần vào việc hạ giá thành báo chí nhằm tạo điều kiện cho báo chí ngày càng phát triển rộng hơn, nay bãi bỏ chế độ báo chầu đối với tất cả các loại báo chí xuất bản ở trung ương cũng như ở địa phương. Bưu điện phải thanh toán với các nhà xuất bản theo đúng số báo chí đã đặt in sau khi đã trừ phát hành phí.

Điều 2. - Chi phí phát hành trước định thống nhất là 25% cho tất cả các loại báo chí nay quy định lại như sau:

a) Đối với báo chí xuất bản ở trung ương:

- Báo chí dài hạn: 21%

- Báo chí bán lẻ: 25%

b) Đối với báo chí xuất bản ở địa phương:

- Báo chí dài hạn: 17%

- Báo chí bán lẻ: 21%

Điều 3. - Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 01-10-1961. Những quy định trước trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. - Các ông Cục trưởng Cục Bưu chính và Phát hành Báo chí, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài vụ thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Trần Quang Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu295-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 295-QĐ quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 295-QĐ quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu295-QĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Quang Bình
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 295-QĐ quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 295-QĐ quy định lại chi phí phát hành cho tất cả các loại báo chí