Quyết định 2954/QĐ-UBND

Quyết định 2954/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt hình thức, kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2954/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch kinh phí công trình Đài tưởng niệm anh hùng Bình Định


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2954/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HÌNH THỨC, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, DỰ TOÁN KINH PHÍ TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm hội nghị và Quảng trường của tỉnh tại thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1377/TTr-SVHTTDL ngày 05/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hình thức, kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

2. Đại điểm xây dựng: Khu đất công viên thiếu nhi, mở rộng về phía Khách sạn Hải Âu.

3. Đơn vị tuyển chọn: Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

4. Kế hoạch tổ chức thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và thiết kế kiến trúc, thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án trong tháng 9/2014.

- Tổ chức đánh giá xếp hạng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10/2014.

5. Kinh phí tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế:

- Tạm tính 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Nguồn kinh phí: Được tính toán trong chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2954/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2954/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2014
Ngày hiệu lực03/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2954/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2954/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch kinh phí công trình Đài tưởng niệm anh hùng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2954/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch kinh phí công trình Đài tưởng niệm anh hùng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2954/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành03/09/2014
        Ngày hiệu lực03/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2954/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch kinh phí công trình Đài tưởng niệm anh hùng Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2954/QĐ-UBND 2014 phê duyệt kế hoạch kinh phí công trình Đài tưởng niệm anh hùng Bình Định

            • 03/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực