Quyết định 296/QĐ-BCA-V19

Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu296/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân

             • 25/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực