Quyết định 2962/QĐ-BTC

Quyết định 2962/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho địa phương ven biển Trung bộ để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2962/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CHO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN TRUNG BỘ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, MƯA LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo, kinh phí cho một số địa phương ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 3.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho một số địa phương ven biển Trung Bộ để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, cụ thể:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1.000 tấn;

- Tỉnh Quảng Trị: 1.000 tấn;

- Tỉnh Quảng Bình: 1.500 tấn;

- Tỉnh Quảng Ngãi: 100 tấn.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh để khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của địa phương; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ Tài chính phê duyệt, thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Vụ trưởng các Vụ: Ngân sách Nhà nước, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2962/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2962/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực06/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2962/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2962/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2962/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2962/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Trí
        Ngày ban hành06/12/2011
        Ngày hiệu lực06/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2962/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2962/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ

            • 06/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực