Quyết định 2966/QĐ-UBND

Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí tạm thời về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí tạm thời khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ TẠM THỜI VỀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 218/TTr-NN ngày 06/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí tạm thời về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung tiêu chí có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thực hiện; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thời hạn công nhận 5 năm).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

BỘ TIÊU CHÍ TẠM THỜI VỀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung, yêu cầu tiêu chí

1

Tiêu chí số 01

Quản lý khu dân cư

1.1. Đối với các khu dân cư hiện hữu: Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân; có mốc chỉ giới tại các công trình công cộng trên địa bàn khu dân cư, không có tình trạng lấn chiếm đất công.

1.2. Đối với các khu dân cư mới theo quy hoạch: Có quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư (được cấp có thẩm quyền phê duyệt) đảm bảo phân khu theo chức năng, không gian kiến trúc, thuận tiện và có khả năng kết nối giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư với các khu dân cư lân cận; ban hành quy định quản lý khu dân cư theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Không có tổ chức, cá nhân trên địa bàn vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đề nghị công nhận.

1.4. Có tối thiểu 2 năm liên tiếp không để xảy ra xâm hại tình dục đối với trẻ em, không có trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong trên địa bàn khu dân cư tính đến thời điểm đánh giá, đề nghị công nhận.

1.5. Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tối thiểu 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đề nghị công nhận.

2

Tiêu chí số 02

Hạ tầng cơ sở

2.1. Tỷ lệ các tuyến đường thôn có chiều rộng mặt đường tối thiểu 3m, được cứng hóa (Trải nhựa, bê tông xi măng…) và có hệ thống thoát nước đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, ô tô đi lại thuận tiện: Đạt 100%.

2.2. Tỷ lệ các tuyến đường ngõ, xóm có chiều rộng mặt đường tối thiểu 2m, được cứng hóa (Trải nhựa, bê tông xi măng, gạch…) đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, đi lại thuận tiện: Đạt 100%.

2.3. Hệ thống điện (bao gồm hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

2.4. Có nhà văn hóa độc lập đạt chuẩn theo quy định hoặc đình làng đảm bảo về diện tích, quy mô, trang thiết bị theo tiêu chí của nhà văn hóa thôn.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng: Đạt 100%.

3

Tiêu chí số 03

Văn hóa, gắn kết cộng đồng

3.1. Có tối thiểu 01 câu lạc bộ về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

3.2. Có tối thiểu 05 năm liên tiếp được công nhận "Làng văn hóa" tính đến thời điểm đánh giá, đề nghị công nhận.

3.3. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": Đạt ≥ 90%.

3.4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

4

Tiêu chí số 04

Môi trường, cảnh quan

4.1. Hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, khu dân cư.

4.2. Các tuyến đường chính được trồng đồng bộ cây bóng mát, hoa, cây cảnh hoặc trang trí khác tạo cảnh quan môi trường.

4.3. Tỷ lệ sử dụng nước: Hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch đạt ≥ 90%.

4.4. Tỷ lệ các tuyến đường chính (Đường thôn, đường xóm) có hệ thống chiếu sáng, rãnh thoát nước có lắp đậy: Đạt 100%.

Ghi chú:

- Khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là các thôn, ấp;

- Khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu khi đã hoàn thành nội dung các tiêu chí về xã nông thôn mới (tại năm đánh giá, đề nghị công nhận) thuộc địa bàn khu dân cư quản lý và Bộ tiêu chí này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2966/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2966/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí tạm thời khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí tạm thời khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2966/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành17/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí tạm thời khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2966/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí tạm thời khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hưng Yên

            • 17/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực