Quyết định 2970/QĐ-UBND

Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế đã được thay thế bởi Quyết định 482/QĐ-UBND 2019 thủ tục Sở Ngoại vụ tiếp nhận Trung tâm hành chính Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2970/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng UBND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công btại Cng dịch vụ công và website Sở Ngoại vụ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT, KSNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Công tác lãnh sự

5/5

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam)

LT

3

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của nước ngoài)

LT

4

Thẩm định hồ sơ nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 

II

Lĩnh vực: Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài

1/1

1

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

LT

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2970/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2970/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Huế