Quyết định 298-CP

Quyết định 298-CP năm 1980 về việc chia huyện Mộc Hoá thuộc tỉnh Long An thành huyện Mộc Hoá và huyện Tân Thạnh và đổi tên huyện Tân Châu cùng tỉnh thành huyện Vàm Cỏ do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 298 - CP NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1980 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN MỘC HOÁ THUỘC TỈNH LONG AN THÀNH HUYỆN MỘC HOÁ VÀ HUYỆN TÂN THẠNH VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN TÂN CHÂU CÙNG TỈNH THÀNH HUYỆN VÀM CỎ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc chia huyện và đổi tên huyện thuộc tỉnh Long An như sau:

1. Chia huyện Mộc Hoá thành hai huyện lấy tên là huyện Mộc Hoá và huyện Tân Thạnh.

- Huyện Mộc Hoá gồm có các xã Tuyên Bình, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Hoà Tây, Bình Hoà Đông, Bình Phòng Thạnh, Thạnh Phước, Tân Lập và thị trấn Mộc Hoá.

- Huyện Tân Thạnh gồm có các xã Hậu Thạnh, Nhơn Hoà Lập, Nhơn Ninh, Tân Ninh, Tân Hoà, Kiến Bình, Thuỷ Đông, Tân Đông, Bắc Hoà và Thuận Nghĩa Hoà.

2. Đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 298-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 298-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/09/1980
Ngày hiệu lực 04/10/1980
Ngày công báo 30/09/1980
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 298-CP chia huyện Mộc Hoá tỉnh Long An thành huyện Mộc Hoá,huyện Tân Thạnh, đổi tên huyện Tân Châu cùng tỉnh thành huyện Vàm Cỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 298-CP chia huyện Mộc Hoá tỉnh Long An thành huyện Mộc Hoá,huyện Tân Thạnh, đổi tên huyện Tân Châu cùng tỉnh thành huyện Vàm Cỏ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 298-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Tố Hữu
Ngày ban hành 19/09/1980
Ngày hiệu lực 04/10/1980
Ngày công báo 30/09/1980
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 19/09/1980

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/09/1980

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/10/1980

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực