Quyết định 2984/QĐ-UBND

Quyết định 2984/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2984/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2017.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công bố tại Cổng dịch vụ công và website Sở Thông tin và truyền thông theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các
CV;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

Số TTHC đưa vào TTHCC

1. Lĩnh vực Báo chí

7/7

1

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

2

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

 

3

Phát hành thông cáo báo chí

 

4

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

 

5

Cấp giấy phép họp báo

 

6

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thc thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

 

7

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)

 

2. Lĩnh vực Xuất bản

15/15

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

2

Cấp giấy phép hoạt động In

 

3

Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

4

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

5

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

 

6

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

 

7

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

8

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

9

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

10

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

11

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

12

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

13

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

14

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

15

Cấp đi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

3. Lĩnh vực Bưu chính

6/6

1

Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.

 

2

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

 

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

5

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoc hư hỏng không sử dụng được.

 

4. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử.

14/14

1

Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tng hợp

 

2

Gia hn giy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

 

4

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

5

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyn hình nước ngoài trc tiếp từ vệ tinh.

 

6

Báo cáo tình hình thực hiện giy phép thiết lập trang thông tin đin tử tổng hợp trên mạng

 

7

Thủ tục thông báo thay đi phần vn góp dn đến thay đi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dch vtrò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

 

8

Thủ tục thông báo thay đi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di đng), thể loi trò chơi (G2, G3, G4)

 

9

Tên thủ tục: Thủ tục thông báo thời gian chính thức bt đu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

 

10

Thủ tục thông báo thay đi phương thức, phạm vi cung cấp dịch v trò chơi đin tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

 

11

Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mng

 

12

Thủ tục thông báo thay đi phn vn góp dn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vn góp từ 30% vn điều lệ trlên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mng

 

13

Thủ tục thông báo thay đi trụ sở chính nhưng vn trong cùng mt tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chcủa doanh nghip cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

14

Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cp dịch vụ trò chơi đin tử G1 trên mng

 

Tổng cộng: 42 TTHC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2984/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2984/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2984/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2984/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2984/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2984/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2984/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2984/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Huế

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực