Quyết định 2986/QĐ-UBND

Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương đã được thay thế bởi Quyết định 2775/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2986/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 78/TTr-SCT ngày 19 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 76 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1720/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010, số 2626/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010, số 865/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2011, số 1540/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011, số 2517/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011, số 2701/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2011, số 122/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012, số 187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012, số 528/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012, số 979/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012, số 1416/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012, số 1666/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012, số 2032/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012, số 2307/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012, số 2500/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2986/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
    Người kýNguyễn Thanh Sơn
    Ngày ban hành28/11/2012
    Ngày hiệu lực28/11/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2014
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương