Quyết định 2986/QĐ-UBND

Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án tp HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2986/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông báo số 31-TB/BCSĐ ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành ph v thành lập phòng Quản lý Dự án trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ngày 04 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý Dự án thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phòng Quản lý Dự án có chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phđể chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật trên lĩnh vực quản lý chương trình, dự án ODA; chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ Nước ngoài - NGO (trừ viện trợ phi dự án và cứu trợ khẩn cấp); dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - KInh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO) và Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); dự án đu tư theo hình thức đi tác Công - Tư (PPP); các dự án và công việc khác được phân công theo chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 3. Nhiệm vụ:

1. Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị, triển khai thực hiện và tham mưu tổng hp về nội dung, có ý kiến đánh giá độc lập đối với các chương trình, dự án; biên tập và chỉnh sửa các văn bản quản lý thuộc lĩnh vực được phân công và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Theo dõi, đôn đc, kim tra và phối hp với các Sở - ngành, quận - huyện trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và các nội dung, tiến độ theo chỉ đạo của y ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Chun bị nội dung, tài liệu và thư mời các cuộc họp, các buổi làm việc hoặc đi cơ sở của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực được phân công, dự thảo thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo kịp thời theo đúng nội dung kết luận tại cuộc họp theo quy đnh.

4. Theo dõi tình hình và kịp thời thông tin, phản ánh, tham mưu đề xuất với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ph vhoạt động của các đơn vị liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý.

5. Tổng hợp báo cáo và đề xuất các chủ trương, chính sách về huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) và các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT, PPP; tổng hp, tham mưu, kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan quy định pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

6. Cùng tham gia vận động, tiếp xúc với các nhà tài trợ; tổng hợp, tham mưu trình đề xuất danh mục chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát trin (ODA), viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT và PPP trên địa bàn Thành phố.

7. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và tham mưu đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc có liên quan đến các chương trình, dự án ODA, viện trợ phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các dự án đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT, PPP.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Cơ cấu tchức và biên chế:

1. Phòng Quản lý Dự án gồm có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của Phòng.

3. Biên chế của Phòng Quản lý Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng biên chế hành chính hàng năm của Văn phòng y ban nhân dân thành ph.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đc Sở Kế hoạch và đu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TTTU;
- TT.HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, (TC, T).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2013
Ngày hiệu lực07/06/2013
Ngày công báo01/07/2013
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án tp HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án tp HCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2986/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành07/06/2013
        Ngày hiệu lực07/06/2013
        Ngày công báo01/07/2013
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án tp HCM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Quản lý Dự án tp HCM

            • 07/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực