Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT năm 2019 về chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT 2019 chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2988/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CHUYN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CUNG CP PHÔI VĂN BNG, CHỨNG CHỈ TỪ VĂN PHÒNG VỀ CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 504-CV/BCSĐ ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý phôi văn bằng chứng chỉ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2988/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2988/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(28/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2988/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT 2019 chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT 2019 chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2988/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhùng Xuân Nhạ
       Ngày ban hành20/09/2019
       Ngày hiệu lực20/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 tháng trước
       (28/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT 2019 chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT 2019 chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực