Quyết định 299/QĐ-BKHĐT

Quyết định 299/QĐ-BKHĐT năm 2020 sửa đổi một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 299/QĐ-BKHĐT 2020 sửa đổi Thành lập Bộ phận Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 3 như sau:

“a) Trưởng bộ phận do một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất một chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.”

2. Sửa đổi Phụ lục kèm theo về nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa (danh sách kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Cục KSTTHC, VPCP (đ
b/c);
- Tr
ung tâm tin học (đăng tin n.bộ);
- Các đơn vị: VPB
, KTĐN, PTDN, ĐTNN, QLĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
(Kèm theo Quyết định số 299 ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Họ và tên

Chế độ làm việc

Chức vụ đang công tác

1

Ông Đoàn Đạt

Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ

2

Ông Trần Anh Phương

Phó Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng KSTTHC - TH, Văn phòng Bộ

3

Ông La Anh Tuấn

Thành viên (kiêm nhiệm)

Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu

4

Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Thành viên (thường trực)

Công chức, Phòng KSTTHC-TH, Văn phòng Bộ

5

Bà Nông Thị Hồng Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Công chức, Vụ Kinh tế đối ngoại

6

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Đầu tư nước ngoài

7

Bà Ngô Thị Minh Thu

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Phát triển doanh nghiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2020
Ngày hiệu lực05/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(17/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 299/QĐ-BKHĐT 2020 sửa đổi Thành lập Bộ phận Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 299/QĐ-BKHĐT 2020 sửa đổi Thành lập Bộ phận Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu299/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVũ Đại Thắng
        Ngày ban hành05/03/2020
        Ngày hiệu lực05/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (17/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 299/QĐ-BKHĐT 2020 sửa đổi Thành lập Bộ phận Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/QĐ-BKHĐT 2020 sửa đổi Thành lập Bộ phận Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

              • 05/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực