Quyết định 2994/QĐ-UBND

Quyết định 2994/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2994/QĐ-UBND 2018 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 772/TTr-SNN, ngày 10/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Gạo chất lượng cao.

2. Cam, Quýt, Bưởi.

3. Trâu, bò, dê.

4. Cá nuôi lồng.

5. Gỗ rừng trồng có chu kỳ sản xuất trên 8 năm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2994/QĐ-UBND 2018 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2994/QĐ-UBND 2018 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2994/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành21/12/2018
        Ngày hiệu lực21/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2994/QĐ-UBND 2018 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2994/QĐ-UBND 2018 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Hòa Bình

            • 21/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực