Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND

Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2995/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 28 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 13/TT-LB của liên Bộ Y tế - Quốc phòng về việc quy định khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, tiêu chuẩn sức khỏe và giám định sức khỏe để thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;
Căn cứ Quyết định số 2770/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh năm 2006;
Xét Kế hoạch số 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh về khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2006;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh năm 2006 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Ông Phạm Bảo Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế - Chủ tịch HĐ

2. Ông Nguyễn Văn Mứng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế - P.Chủ tịch HĐ

3. Ông Lê Hoàng Quí - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

4. Ông Phạm Quang Tuấn - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

5. Ông Chiêu Quang Sang - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

Điều 2.

- Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh có nhiệm vụ thực hiện đúng theo Kế hoạch số 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh.

- Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2770/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, Giám đốc Trung tâm Y tế quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2995/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2995/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2006
Ngày hiệu lực28/06/2006
Ngày công báo30/06/2006
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2995/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2995/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành28/06/2006
        Ngày hiệu lực28/06/2006
        Ngày công báo30/06/2006
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh 2006

            • 28/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực