Quyết định 2995/QĐ-UBND

Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 461/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Cần Thơ 2017 và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2995/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1718/TTr-STP ngày 23 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 101 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1725/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010, số 2398/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011, số 981/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012, số 1834/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3E, 3G, 7);
- Lưu: VT, H3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực29/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2995/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
    Người kýNguyễn Thanh Sơn
    Ngày ban hành29/11/2012
    Ngày hiệu lực29/11/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở Tư pháp